http://brandfoods.nl/uploads/brandfoods_kadoo_fairshare_chocolade_repen_1_20180330_132839.jpg

Kadoo - Fair & Share

We hebben een fantastisch Kadoo concept ontwikkeld, waarbij we aan ‘geven’ een extra dimensie koppelen.

Het Kadoo concept is innovatief vanwege de drie dimensies:

1) Love to share: Leuk om met anderen te delen, om samen van te genieten, om cadeau te geven aan iemand die het verdiend. De vrolijke en érg lekkere chocoladerepen zijn een cadeautje op zichzelf.

2) Fair: Voor de productie van deze repen wordt UTZ gecertificeerde cacao gebruikt. Daarmee steunen we duurzame cacaoteelt, zodat cacao boeren betere landbouw methodes gebruiken, met respect voor mens en planeet.

3) Share: Van iedere verkochte fair & share reep gaat €0,05 naar één van de te steunen Goede Doelen.

LOVE TO SHARE

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. www.voedselbankennederland.nl


Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! www.jeugdsportfonds.nl


Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het Leger des Heils gelooft in kansen voor iedereen. Omdat iedereen ertoe doet. Het Leger des Heils is een internationale beweging en actief in meer dan 120 landen. www.legerdesheils.nl

Onze producten