We noticed your language is not set to Dutch, would you like to continue on our English language version?

http://brandfoods.nl/uploads/banner_goededoelen_chocoladerepen_donatie_1_20200220_093744.png

Brandfoods doneert aan goede doelen

Recent mocht Brandfoods ruim 3000 euro overhandigen aan drie verschillende doelen: De Voedselbank, Jeugd sport fonds en het Leger des Heils. Dit bedrag haalden zij op door de verkoop van Kadoo Fair & Share Chocolade.

‘Bij Brandfoods vinden wij het belangrijk dat wij ook iets goeds kunnen doen voor onze omgeving’, aldus Peter Oudijn. ‘Hierdoor wordt het geven én het ontvangen van Kadoo fair & share chocolade extra bijzonder'. Het donatiebedrag aan de goede doelen heeft Brandfoods inmiddels uitgekeerd.

Over de voedselbank: In Nederland leeft meer dan één miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verwijderen en het milieu minder wordt belast. www.voedselbankennederland.nl

Over het Jeugdsportfonds: Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten. www.jeugdsportfonds.nl

Over het Leger des Heils: Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het Leger des Heils gelooft in kansen voor iedereen. Omdat iedereen ertoe doet. Het Leger des Heils is een internationale beweging en actief in meer dan 120 landen. www.legerdesheils.nl